Vänsterfolket och hatet mot nån som avlidit.

Ingen har väl kunnat missa att Ingvar Kamprad avlidit? Det dröjde inte lång tid innan det goda hatet från Vänstersidan kallade honom både nazist och skattesmitare. Han har förklarat hans åsikter och förklarat att han tagit avstånd från nazismen vid ett flertal tillfällen. Men frågan är ju då om vänstersidan lider av dålig läsförståelse tillsammans med dålig förståelse av det talade språket?

Ordföranden i vänsterns ungdomsförbund tyckte att hans förmögenhet skulle fördelas bland de anställda. Kamprad var en man som var mån om sina anställda och man ska inte sticka under stolen med att en del kanske kan komma de anställda till gagn. Men frågan är ju dock vad för skillnad det skulle göra för vänstersidan? De flesta är väl bidragsberoende folk?

En annan skriver om en nazistisk kapitalist.

Det som förvånar mej mest är vilket stort hat mot framgångsrika personer det finns i vänster rörelsen. Det är där hatet är som starkast.

Kommentera